Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη διδακτική της ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης γλώσσας (ΕΔ/ΞΓ) με τη χρήση Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφόρησης (Τ.Ε.Π.). Η Περίπτωση της Ελλάδας-Πρόταση επιμόρφωσης

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Haidas, Alexandros
Karras, Ioannis
Spinthourakis, Julia Athena
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Department of Languages - Modern Greek
Rights
Rights Holder
Abstract
Please note: this article is written in Greek. The aim of this paper is to present the results of a case study conducted to identify the educational/training needs of primary school teachers teaching Greek as a foreign/second language (GFL/GSL). We focus on the use of computer aided language learning and other technologies. The findings of this study revealed the lack of training teachers have in the aforementioned area. The training programme that has been created to cover these needs is based on both a distance learning format and in-house seminars. The goal of the training programme is to equip teachers with the necessary tools and skills, both theoretical and practical, so as to more effectively teach GFL/GSL. The programme endeavours to cover the needs of all involved (pre-service, in-service teachers and postgraduate students).
Description
Alexandros Haidas, Ioannis Karras, Julia Athena Spinthourakis
Keywords
Greek Research
Citation
Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena. 2007. Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη διδακτική της ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης γλώσσας (ΕΔ/ΞΓ) με τη χρήση Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφόρησης (Τ.Ε.Π.). Η Περίπτωση της Ελλάδας-Πρόταση επιμόρφωσης / Modern Greek as a Second Language: A Proposal for Professional Development. In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2005", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 413-426.