Γλωσσικά Ζητήματα των Μουσουλμάνων της Θράκης: Μειονότητα ή Μειονότητες;

Thumbnail Image
Date
2013-06
Authors
Papadopoulos, Themistoklis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Flinders University Department of Language Studies - Modern Greek
Rights
All rights reserved. Subject to the copyright act of 1968, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form, or by any means electronic, mechanical, photocopying or recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner.
Rights Holder
Flinders University Department of Language Studies - Adelaide 2013
Abstract
The present study discusses the linguistic minorities inhabiting Western Thrace. The treaty of Lausanne in 1923 was based on the religion of minorities and not their language. It’s only the last 15 years that the Greek state has been interested in their language situation. Research has led to a conclusion that instead of one there are three different minorities each having a distinct language and a distinct culture.
Description
Keywords
Greek research, Greece, Australia
Citation
Papadopoulos, T., 2013. Γλωσσικά Ζητήματα των Μουσουλμάνων της Θράκης: Μειονότητα ή Μειονότητες;. In M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, and M. Palaktsoglou (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2011", Flinders University Department of Language Studies - Modern Greek: Adelaide, 168-178.