Τα τυπικά λάθη που κάνουν οι Έλληνες στα Βουλγαρικά και οι Βούλγαροι στα Ελληνικά

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Venkova, Valentina
Shenkova, Svetla
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Flinders University Department of Languages - Modern Greek
Rights
Rights Holder
Abstract
Please note: this article is in Greek. Typical errors done by Bulgarians while learning Greek and by Greeks while learning Bulgarian: The analysis of errors has proven to be an inseparable part of contrastive studies. Without applying it systematically, it is neither possible to construct an efficient modern theory for foreign language training, nor to optimize the education process. As made obvious by the science of error analysis, there could be various reasons for incorrect speech production while learning a language as a foreign language. In our report we pay special attention to the errors that are common for Bulgarians and Greeks studying at the Department for Language Teaching and International Students in Sofia University “St. Kliment Ohridski”. We analyze the typical errors and the reasons that cause them in the field of phonetics, morphology, syntax etc.
Description
Keywords
Greek Research, Greece, Australia, Valentina Venkova, Svetla Shenkova
Citation
Venkova, Valentina and Shenkova, Svetla 2009. Τα τυπικά λάθη που κάνουν οι Έλληνες στα Βουλγαρικά και οι Βούλγαροι στα Ελληνικά. In E. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2007", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 545-548.