Εθνική ιδεολογία και αλληγορία: παράσταση της Ελλάδας από τους αδελφούς Φυτάλη

Thumbnail Image
Date
2013-06
Authors
Mavromichali, Effie
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Flinders University Department of Language Studies - Modern Greek
Abstract
Please note: This article is in Greek. The allegorical representation of Greece in the 19th century: The case of the sculptor brothers Fytali: This article presents, for the first time, an unknown work by the sculptor brothers, Georgios and Lazarus Fytali, titled Greece in Concord (Hellas Omonooussa). The statue itself is missing and it is only shown in a photograph. It represents the goddess Athena as an allegory of Greece, with a large cross on her chest. In her right hand she holds a flag with a cross at the top of the flagpole and in her left hand, which is extended outwards, winged victory bearing a scroll. Having the sculpture as a starting point, the allegorical representation of Greece will be examined — beginning from the 18th but with an emphasis on the 19th century, as well as the new facets of the national ideology which this statue projects. It will be also proved that the concept of its composition belongs to the architect Lysandros Kaftantzoglou and that the sculptor brothers Fytali simply executed this idea in marble.
Description
Keywords
Greek research, Greece, Australia
Citation
Mavromichali, E., 2013. Εθνική ιδεολογία και αλληγορία: παράσταση της Ελλάδας από τους αδελφούς Φυτάλη. In M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, and M. Palaktsoglou (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2011", Flinders University Department of Language Studies - Modern Greek: Adelaide, 289-306.