Οι διαγλωσσικές επιδράσεις και η αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία των Ελληνικών σε αγγλόφωνους: Πρόταση για ένα διαδικτυακό λεξικό

Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Klotsotiras, Dimitrios
Lomis, Maria
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Flinders University Department of Languages - Modern Greek
Abstract
Please note: this article is in Greek. Interlingual influences and their exploitation in the teaching of Modern Greek to English speakers: Proposal for an online dictionary: English and Greek share a large number of common words with significant similarities both in the written form and in pronunciation. This paper begins with proposing a complete terminology, which covers the various categories of those words. It continues reviewing the related literature, which suggests that the similarities can be particularly helpful in the teaching of Modern Greek to English speakers. Since course books available today do not exploit this benefit systematically and considering the teachers’ difficulties in sourcing the common words, we propose an online dictionary. The dictionary includes words that demonstrate a strong degree of similarity. Entries are selected with students from 5 to 18 years of age in mind, are divided into thematic categories and graded levels of difficulty. The option of finding entries using a variety of criteria is also provided.
Description
Keywords
Greek Research, Greece, Australia, Dimitrios Klotsotiras, Maria Lomis
Citation
Klotsotiras, Dimitrios and Lomis, Maria 2009. Οι διαγλωσσικές επιδράσεις και η αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία των Ελληνικών σε αγγλόφωνους: Πρόταση για ένα διαδικτυακό λεξικό. In E. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2007", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 467-478.